DŘEVO TRUST, a.s. - O společnosti » G-KADR - O společnostiDŘEVO TRUST, a.s.

Náměty a připomínky


mapka

G-KADR

Název projektu:
G-KADR: Genderový, konkurenceschopný a adaptabilní DŘEVO TRUST, a.s.

Registrační číslo projektu:
CZ.1.04/3.4.04/88.00134

Realizace projektu:
od 1/12/2012 do 30/11/2014.

Na základě Žádosti o finanční podporu nám byl schválen projekt, který je zaměřený na vzdělávání zaměstnanců v oblasti rovných příležitostí. Prostřednictvím našeho projektu budeme v období od prosince roku 2012 - do listopadu 2014 zvyšovat všeobecné povědomí mezi našimi zaměstnanci o problematice rovných příležitostí a genderové problematice.

V rámci realizace projektu bylo realizováno výběrové řízení na dodavatele vzdělávání. Výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a s metodikou projektu. Výběrové řízení bylo ukončeno 16.4.2013, kdy byla podepsaná smlouva s vítězným dodavatelem společnosti DMC management consulting s.r.o. Vítězný dodavatel byl vybrán na základě hodnocení a posouzení doručených nabídek. Výsledky výběrového řízení a veškerá dokumentace jsou dostupné na stránkách esfcr.cz (http://www.esfcr.cz/zakazky/g-kadr-1?highlightWords=d%C5%99evo+trust). Dále byl vybrán vhodný dodavatel genderového auditu, který zpracoval závěrečnou zprávu z genderového auditu a akční plán G-KADR. Proběhla také první školení a nadále se plánuje realizace vzdělávacích aktivit. Projekt probíhá dle stanovených pravidel a postupně dochází k naplňování stanovených cílů.

Úvod  |  O společnosti  |  Produkty  |  Služby  |  Dokumenty  |  Kontakty  |  Akce  |  Náměty